Příčiny nádorového onemocnění prsu

Jednoznačná příčina nádorových onemocnění prsu není známa.

Asi u 10 % žen je nádor způsoben genovou mutací. Tato dědičná forma nádorů prsu a vaječníků je ve většině případů způsobena mutací jednoho ze dvou genů, BRCA1 nebo BRCA2. Nádory se u nositelek této mutace mohou objevit v mladém věku. Kromě zvýšeného rizika nádorů prsu a vaječníku se může mírně zvyšovat i riziko nádorů tlustého střeva u obou pohlaví a nádorů prostaty u mužů.

Testování genetického rizika včetně analýzy genových mutací BRCA 1 a BRCA 2 zajišťujeme přímo na našem pracovišti v rámci Mammologické poradny Onkocentra.

Kromě genových mutací existují faktory, které riziko nádoru prsu v různém stupni zvyšují. Patří mezi ně například vyšší věk a karcinom prsu v osobní anamnéze nebo u přímých příbuzných.

Více o genetických testech

Objednat se na preventivní mamografické vyšetření

 
 
  
 
 

Prosíme vás

Tento formulář slouží pouze pro objednání na preventivní mamografické vyšetření. Pro ostatní vyšetření využijte telefonický kontakt.

Mamografické vyšetření je možné absolvovat od 45 let, a to každé dva roky (ani o den dříve).

Do 45 let věku je možné absolvovat ultrazvukové vyšetření.

Při nálezu bulky či jiném problému je třeba přijít se žádankou od svého praktického lékaře nebo gynekologa.